ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΛΥΝΤΙΑ


ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΛΥΝΤΙΑ
 More about author: 
First name:  ΛΥΝΤΙΑ
Last name:  ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Projects: 

Ποίηση

Ποιήματα, 1958
Τοπία από την καταγωγή και την περιπλάνηση του Υκ (1965)
Έξι επεισόδια από τον κύκλο των τεράτων (1971)
Τα μεγάφωνα (1973)
Οι λέξεις και τα πράγματα (1983)

Δοκίμια

Το πρόβλημα της μεθόδου στη μελέτη της ποίησης (1972)
Γενικά και ειδικά για την ποίηση (1993).

 

Μεταφράσεις

(2008) Claude Mossé, Επίτομη ιστορία της αρχαίας Ελλάδας 2000-31 π.Χ., Παπαδήμας Δημ. Ν.

(2008) Christopher Montague Woodhouse, Η ιστορία ενός λαού, Τουρίκη

(2004) Jacqueline De Romilly, Ο Θουκυδίδης και ο αθηναϊκός ιμπεριαλισμός, Παπαδήμας

(1999) François Suard, Ευρωπαϊκά γράμματα, Σοκόλη

(1990) Guillaume Apollinaire, Η καθιστή γυναίκα, Ερμείας

(1982) C.M. Bowra, Ποίηση και πολιτική 1900-1960, Παπαδήμας


Date of birth:  1927-2013
Birth place:  Αθήνα
Awards: 

Το 1973 τιμήθηκε με το Β΄ Κρατικό Βραβείο Κριτικής-Δοκιμίου για τη μελέτη της Το πρόβλημα της μεθόδου στη μελέτη της ποίησης

και το 1994 με το Κρατικό Βραβείο Δοκιμίου για το Γενικά και ειδικά για την ποίηση.