ΣΑΝΤΖΙΛΙΟ ΚΡΕΣΕΝΤΖΙΟ


ΣΑΝΤΖΙΛΙΟ ΚΡΕΣΕΝΤΖΙΟ
 More about author: 
First name:  ΚΡΕΣΕΝΤΖΙΟ
Last name:  ΣΑΝΤΖΙΛΙΟ
Projects: 

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

OPERE 

J. Themelis, Poesie, 1968

J. Ritsos, Graganda e altre poesie, 1975

J. Ritsos, saggio, 1975. Traduzione e edizione greca Mito e poesia in Ritsos, 1978

J. Ritsos, Epitaffio, 1977

J. Ritsos, La pignatta affumicata, 1978

J. Ritsos, Diari d’esilio I, 1978

J. Ritsos, Diari d’esilio II, 1979

J. Ritsos, Elena, 1979

J. Ritsos, Il valore delle cose nude(Planimetria), 1980

J. Ritsos, L’albero della prigione e le donne, corale, 1983

J. Ifandìs, Manthraspenta, 1983

La letteratura neoellenica, voce in Enciocpopedia Garzanti

Giovani poeti greci, antologia, 1984

C. Baudelaire, I fiori del male, 1986

J. Ritsos, Le vecchie e il mare, corale, 1987

J. Ritsos, La sepoltura di Orgaz, 1989

Antologia di poeti italiani e greci contemporanei, 1996

La canzone rebètika – origini e storia, 2004

La voce che parla, antologia di poesia contemporanea europea(S. Zafirìu, S. Serefas,

                              S. Vrettòs), 2005

M. Theodorakis, La casa con gli scorpioni, poesie, 2007

La poesia greca oggi – la generazione dell’80, antologia, 2007

Acqua del canto, antologia di poesia italo-greca, 2011

Annuario mondiale della poesia 2010(Poesia cipriota: P. Filippu, M. Papadòpulos –  

                                                            Poesia greca: K. Dimulà, M. Apostolakis, D.Th.

                                                            Christodulu, S. Zafirìu), 2011

Una foglia verdeoro, antologia della poesia cipriota contemporanea, 2012

K. Kavafis, La poesia e la morale, 2013

A. Pastellàs, I poeti non possono tacere, 2013

K. Vassilìu, La nave di pietra, 2013

Uva di Cipro, antologia della giovane poesia cipriota, 2014

I. Gris, Amore a Olimpia, poesie, 2014

La poesia greca oggi – la generazione del ’70 e dell’80, antologia, ebook, 2015

P. Ikonomu, L’io- cagnolo in antologia Dentro spazi di rarità, 2015

S. Zafirìu, Giusto per non dimenticar la lingua, antologia poetica, 2016

N.Nikolau-Chazimichaìl, Isolamara, 2016

S. Zafirìu, Quando il rumore della vita teme la propria eco, antologia poetica, 2017

La Canzone Rebetika – storie d’amore, droga e coltello, 2018

Poesia neogreca / La generazione dei quaranta/cinquantenni ovvero la “invisibile” generazione del ‘90, antologia, 2018

J. Depuntis, Systema Naturae, antologia poetica, 2020


Traduzioni dall’italiano al greco:

L. Pirandello, L’uomo, la bestia e la virtù, 1972

S. Saglimbeni, Poesie, 1981

M. Piazzolla, Sole metallico e morbide lune, Antologia, 2010

M. Piazzolla, Esilio sull’Himalaya, 2013 

M. Piazzolla, Negli occhi e per sempre, 2017

Άλλα:

Σ. Μποντελαίρ, Τα άνθη του κακού, 1986

Λήμμα Νεοελληνική Λογοτεχνία στην Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια Γκαρτζάντι

 

PUBBLICAZIONI IN RIVISTE E INTERNET
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 

LETTERATURA GRECA
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 

Il Giornale dei Poeti, N. Vrettacos, P. Spalas, G. Gheralìs – Poesie, n. 7-9, lug.-set. 1964, pag.7

Prospetti, T. Alaveras, Occasioni, n. 8, dic. 1967, pag. 721-727

Prospetti, G. Kitsòpulos, La rifrazione, n. 13, mar.1969, pag. 1107-1115

Prospetti, P. Charis, Nel buio e nell’amore, n. 17, mar. 1970, pag. 35-45

Idea, G. Vafòpulos: un uomo con se stesso, n. 6, giu. 1970, pag. 50-54

Il Giornale dei Poeti, V. Ioannidis, G. Caravassilis, S. Becatoros – Poesie, n. 10-12, nov.-dic. 1970, pag. 2

Ausonia, Tre poeti greci(D. Christianòpulos, A. Aslànoglu, A. Evanghelu), n. 1-2, gen.-apr. 1971, pag. 55-60

Alla Bottega, I.M. Panajotòpulos, La conchiglia, n. 3, mag.-giu. 1971, pag. 21-23

Studium, Giorgio Seferis, poeta dell’anima greca, n. 12, dic. 1971, pag. 965-967

L’Argine Letterario, T. Alaveras, La metà della luna, n. 1, feb. 1972, pag. 823-826

Idea, La “politica” di Costantinos Cavafis, n. 8-9, ago.-set. 1972, pag. 42-47

L’Argine Letterario, Alexis Aslànoglu, n. 4, dic. 1972, pag. 939-942

La Cultura nel Mondo, G. Thèmelis e la poesia greca contemporanea, n. 2, mar.-apr. 1972, pag. 26-32

Alla Bottega, T. Alaveras, Un giorno ancora, n. 2, mar.-apr. 1972, pag. 11-15

Alla Bottega, A. Evanghelu, n. 6, nov.-dic. 1972, pag. 20-22

L’Osservatore Politico Letterario, Dinos Christianòpulos, n. 3, mar. 1973, pag. 73-86

Quasi, Jannis Ritsos, Cile, n. 7, mag.-ago. 1973, pag. 18

Alla Bottega, Due poetesse greche contemporanee(M. Kendru-Agathopùlu, R. Alavèra), n. 4, lug.-ago. 1973, pag. 10-12

Alla Bottega, A. Zakithinòs, n. 2, mar.-apr. 1974, pag. 7-8

Idea, Poesia greca contemporanea: la presenza di Odisseo Elitis, n.6-7, giu.-lug. 1974, pag. 37-40

La Cultura nel Mondo, O. Elitis, da Monogramma, n. 4-5, lug.-ott. 1975, pag. 63-64

Rapporti, Poesia della Resistenza Greca, n. 7-8, set.-dic. 1975, pag. 610-620

Il Lettore di Provincia, J. Ritsos, La pignatta affumicata, n. 22-23, set.-dic. 1975, pag. 134-142

Alla Bottega, Un poeta neogreco: P.Màrcoglu, n. 2, mar.-apr. 1976, pag. 23-24

Rapporti, J. Ritsos, Corali, n. 9, mar. 1976, pag. 645-665

Alla Bottega, Jorgos Kàtos, da Il regno degli scarafaggi, n. 5, set.-ott. 1976, pag. 28-30

Il Lettore di Provincia, J. Ritsos, Diciotto canzonette della patria amara, n. 25-26, giu.-set. 1976, pag. 58-61

Il Lettore di Provincia, J. Ritsos, da Diario d’esilio, n. 27-28, dic.1976-mar. 1977, pag. 72-78

Il Punto, J. Ritsos, Piccola antologia, n. 8-9, ago.-set. 1978, pag. 64-65

Il Punto, J. Ritsos, Liriche, n. 12, dic. 1979, pag. 5

La Cultura nel Mondo, Una interpretazione di “La Porta” di J. Ritsos, n.2, apr.-giu. 1981, pag. 30-41

Il Punto, J. Ritsos, Liriche, n. 5, ago. 1982, pag. 5

Il Lettore di Provincia, J. Seferis, Note per una settimana, n. 55, dic. 1983, pag. 35-40

La Cultura nel Mondo, G. Vafopulos: un uomo con se stesso, n. 4, ott.-dic. 1983, pag. 6-20

Il Lettore di Provincia, M. Anagnostàkis, Il bersaglio, n. 61-62, giu.-set. 1985, pag. 35-41

La Cultura nel Mondo, J. Drakularàkos, Poesie, n. 1, gen.-mar. 1991, pag. 46

La Cultura nel Mondo, La lirica greca antica, n. 2-3, apr.-set. 1994, pag. 8-17

Il Segnale, Jorgos Thèmelis, n. 58, feb. 2001, pag. 21-24

Il Segnale, M. Anagnostakis, n. 61, feb. 2002, pag. 27-30

Il Filorosso, A.Embiricos, n. 33, lug.-dic. 2002, pag.3-9

Il Foglio clandestino, Sakis Serefas, Poesie, n. 47, nov. 2002, pag. 6-14

Il Segnale, Stavros Zafirìu, n. 66, ott. 2003, pag. 26-29

Il Filorosso, Cavafis poeta?, n. 35, lug.-dic. 2003, pag. 3-9

Hebenon, Poeti greci: Zafirìu, Serefas, Vrettòs, n. 2, giu. 2004, pag. 19-31

La Clessidra, Poeti greci contemporanei: Sinòpulos, Christianòpulos, Livaditis, Dimulà, n. 1, apr. 2004, pag. 91-98

Le Voci della Luna, Due poetesse greche: C. Kutsumbeli e E. Lukidu, n. 29, lug.2004, pag. 36-39

Il Segnale, T. Livadìtis, n. 69, ott. 2004, pag. 24-28

Il Filorosso, T. Sinòpulos, n. 37, lug.-dic. 2004, pag. 7-9

Soglie, M. Eleftherìu, n. 3, dic. 2004, pag. 3-21

Il Segnale, M. Theodorakis, n. 70, feb. 2005, pag. 26-29

Hebenon, M. Theodorakis, pag. 13-20  Elpènore. Un personaggio da Omero ai tempi moderni, pag. 142-172, n. 5, nov. 2005

Fermenti, Poeti greci(Kavafis, Seferis, Thèmelis, Elitis, Ritsos, Engonòpulos, Embirìcos, Varvitsiòtis, Zafirìu, Vrettòs, Vlavianòs), n. 227, 2005, pag. 265-296

Soglie, Il Kavafis sconosciuto – Tra Romiossini e anima demòtica, n. 2, ago. 2005, pag. 64-69

La Clessidra, K.Kavafis, poesie inedite, n. 2. nov. 2005, pag. 57-73

Il Filorosso, Poesie inedite e poesie ufficiali di K. Kavafis, n. 39, lug.-dic. 2005, 3-13

Il Segnale, Takis Sinòpulos, n. 74, gen. 2006, pag. 29-31

Soglie, S. Zafirìu – Nerone in fiamme, n. 3, dic. 2006, pag. 3-11

Fermenti, Tre poeti greci(Ch.D. Kalaizìs, V. Tassiòpulos, V. Papàs), pag. 195-215 e

Maria Maddalena, pag. 301-329, n. 228, 2006

Tratti, M.Theodorakis, S. Zafirìu, S. Vrettòs, S. Serèfas, n. 75, estate 2007, pag. 88-116

La Clessidra, Tolis Nikifòru, n. 2, nov. 2007, pag. 45-48

Il Filorosso, S. Zafirìu(1a parte), n. 43, lug.-dic. 2007, pag. 3-7

Fermenti, La poesia greca oggi – la generazione dell’80, parte I, n. 231, 2007, pag. 5-112

Il Filorosso, S. Zafirìu(2a parte), n. 44, gen.-giu. 2008, pag. 14-19

Soglie, Thomàs Gorpas, n. 1, apr. 2009, pag. 3-14

Fermenti, J. Ritsos, Introduzione e “Sonata al chiar di luna”, n. 233, n.1, 2009, pag. 338-352

Fermenti, S. Zafirìu, Territoriali, n. 234, n. 2, 2009, pag. 139-155

www.Le reti di dedalus  Nikos Engonopulos. Il “metodo mitico” applicato a versi di epopea dell’insurrezione, dicembre 2009.

Fermenti, K.Kavafis, Appunti inediti sulla poesia e la morale, pag. 318-334  

              J. Pappàs, Poesie – S. Pastàkas, Poesie, pag. 335-341, n. 235, 2010

Il Filorosso, La lirica greca antica: memoria e studio, n. 49, lug.-dic. 2010, pag. 3-9

Fermenti, Poeti greci della generazione dell’80(Adàloglu, Archimandrìtu, Blanas, Chuliaràkis, Ghimossùlis, Kalaizìs), parte II, n. 236, 2011, pag. 283-314

Il Filorosso, Cipro: la poesia al femminile, n. 50, gen.-giu. 2011, pag. 9-20

Fermenti, Poeti greci della generazione dell’80(Karisoni, Lajos, Risakis, Tassiòpulos), parte III, n. 237, 2011, pag. 387-408

I Quaderni di Soglie, 2010 – L’annuario mondiale della poesia(poesia greca: K. Dimulà, M. Apostolatos, D. Ch. Christodulu, S. Zafirìu, pag. 230-243, e poesia cipriota: P. Filippu, M. Papadòpulos, pag. 177-181), ed. 2011 

Il Filorosso, Zafirìu-Lajos-Kalaizìs: Giuda e Caino, n. 51, lug.-dic. 2011, pag. 27-32

Il Lettore di Provincia, Cultura popolare in Grecia:cos’è la canzone demòtica, n. 137, lug.-dic. 2011, pag. 63-69

Soglie, Poesia greca del 2000 – Poesia in prosa o prosa poetica, n. 2, ago. 2011, pag. 11-23

www.Le reti di Dedalus,  Antologia della poesia cipriota contemporanea, ottobre 2011

Il Filorosso, K. Arkudèas, Il furto del Big Ben, n. 52, gen.-giu. 2012, pag. 35-38

Fermenti, Tassos Livaditis, Ideologia e poesia della vita, n. 238, 2012, pag. 381-394  

www.Le reti di Dedalus,  Cipro, la scena in versi contemporanea, novembre 2012

Il Filorosso, Lettera da Cipro: un poeta e due poete(G. Kumidis, V. Petrova-Chazipapa, M. Kiriaku), n. 53, lug.-dic. 2012, pag. 27-31

Soglie, Uno sguardo sulla poesia cipriota 1500-2000, n. 2, ago. 2012, pag. 12-29

Fermenti, La poesia greca, oggi: la generazione del ‘70(1a parte)(N. Chazidaki, A. Chionis, D. Christodùlu, J. Chronàs, Z. Daraki, A. Fostieris), n. 239, 2013, pag. 233-278

Il Lettore di Provincia, Sinergia poetica greco-cipriota(Faitàs, Kumidis, Chronàs, Orfanidis, Vlavianòs, Guliàmos, Zafirìu, Galasis), n. 140, gen.-giu. 2013, pag.63-82

Fermenti, La poesia greca, oggi: la generazaione del ‘70(2a parte)(M. Ganàs, I. Gris, D. Kalokiris, M Kirzaki J. Kondòs, J. Markopulos, G. Mastoraki, M. Mitras, K. Papajeorghiu), n. 240, 2013, pag. 217-266

Il Filorosso, J. Veis, Le piscine pensili, n. 55, lug.-dic. 2013, pag. 37-39

Fermenti, La poesia greca,oggi: la generazione del ’70 (3a parte)(J. Patilis, M. Pratikakis, L. Pulios, D. Siotis, N. Vajenàs, J.Varveris, J. Veis), n. 241, 2014, pag. 359-394

www.hebenon.com, Jorgos Moràris, Roma e Italia nella poesia greca oggi, n. 13-14. apr.-nov. 2014, pag. 54-64

http://irisdikolibris.net Takis Sinopulos. 15.6.2015, pag. 1-25

htpp://irisdikolibris.net Andreas Embirikos, 7.8.2915, pag. 1-14

Soglie, Il tema degli uccelli nella poesia cipriota contemporanea(C. Mavrìs e M. Michailidis), n. 2, ago. 2015, pag. 5-21

htpp:irisnews.net Jannis Dallas, 7.10.15, pag. 1-48

htpp:irisnews.net Stavros Zafirìu, 15.12.15, pag. 1-56

Il Filorosso, Nikos Engonopulos e il poema “Bolivar”, parte I, n. 59, lug.-dic.2015, pag. 4-17

La Clessidra, L’assenza nella poesia greca contemporanea. Antologia, n. 1-2. dicembre 2015, pag. 44-74

www.irisnews.net Cipro: la poesia al femminile, 13.2.2016, pag. 1-30

Il Filorosso, Nikos Engonopulos e il poema “Bolivar”, parte II, n. 60, gen.-giu.2016, pag. 4-10

www.irisnews.net  M.Kirzaki, Karenina, 20.2.2016, pag. 1-5

Fermenti, Poesia greca, oggi(Lukidu, Gripari, Mantà-Lasaru), n. 244, 2016, pag. 275-286 e

Fermenti, Poesia, vita e ideologia in Jannis Dallas, n. 244, 2016, pag. 287-298

www.iriwnews.net Nikos Engonòpulos – una canzone per la luna, 16.4.2016, pag. 1-16

www.irisnews.net Jannis Ritsos, La sonata al chiaro di luna, 15.6.2016, pag. 1-25

Il Filorosso, Nikos Engonopulos e il poema “Bolivar”, parte III, n. 61, lug.-dic. 2016, pag. 3-9

www.malacoda  Iasson Depundis - Alcuni passi nel “Systema Naturae”, n. 1, 2017

Fermenti, Willliam Shakespeare era italiano?, n. 245, 2017, pag. 435-453

Il Filorosso, Trenta autori per trent’anni, vol. collettaneo, Jorgos Moraris, Roma e Italia nella poesia greca oggi, pag. 90-93

www.potlach.it  Sotirios Pastakas, Rapsani, 24.5.2017, pag. 2-7

www.perigeion.com Andonis Pillàs, 20.7.2017, pag. 1-7

Il Filorosso,  Dimitris Kanellòpulos, n. 62, gen.-giu. 2017, pag. 30-31

Fermenti, Poesia neogreca - La generazione dei quaranta/cinquantenni ovvero la “invisibile” generazione del ’90(Amanatidis, Chuvardàs, Dimitrakos, Màinas, Perodaskalakis, Therianòs), n. 246, 2017, pag. 323-340

Soglie, Dimitris Kalokiris, Il domani della notte, n. 1, aprile 2017, pag. 3-19

Il Filorosso, Eva Modinù, n. 63, lug.-dic. 2017, pag. 1-3

www.perigeion.com Jannis Dallas – Il tempo e il mondo, n. 64, 15.4.2018, pag. 1-8

www.poesiainverso.com  Sotirios Pastakas, La strada con le spezie, 25.11.18,  pag. 1-4

www.poesiainverso.com  Costis Papazak, Orgone, 4.12.18, pag. 1-2

www.poesiainverso.com  Chrissa Alexìu, Quattro poesie, 18.12.2018, pag. 1-6

Il Filorosso, Anghela Kaimaklioti – quattro poesie, lug.-dic. 2018. n. 65, pag. 1-4

www.poesiainverso.com  Efthimios Lentzos, Cinque poesie, 25.1.1019, pag. 1-5

www.poesiainverso.com Sotirios Pastakas, Xanthi/Ξανθη, 13.2.2019, pag. 1-15

www.poesiainverso.com Panajota Tsianojanni, Due poesie, 27.2.2019, pag. 1-5

Fermenti, Jannis Dallas: il tempo e il mondo n. 248, 2019, pag. 456-461

Fermenti, La rivelazione di un quasi ignoto poeta Greco: il sorgivo surrealismo di Jannis Alitis-Vomvas, n. 248, 2019, pag. 462-481

www.poesiainverso.com Eva Modinù, Quattro poesie, 25.3.2019, pag. 1-5

www.poesiainverso.com Jorgos Saratsis – Quattro poesie, 14.4.2019, pag. 1-4

www.poesiainverso.com Vanghelis Tassiopulos – Poesie, 25.4.2019, pag. 1-4

www.malablò.it  Sotiris Pastakas, un poeta in mezzo a noi, n. 20, 17.5.2019, pag. 1-15

www.poesiainverso Adonis Psaltis – Qyattro poesie, 8.5.2019, pag. 1-5

www.poesiainverso.com Jannis Strubos – Cinque poesie, 22.5.2019, pag. 1-5

www.poesiainverso.com Vassilis Faitàs – Cinque poesie, 7.6.2019, pag. 1-5

www.malacoda.it  Sotirios Pastakas, Un poeta in mezzo a noi, n. 3, 2019, pag. 1-15

www.poesiainverso.com  Michalis Kutras, Cinque poesie, 21.10.2019, pag. 1-5

Fermenti, Theòdoros Dorros, il noto ignoto antesignano surrealista della poesia neogreca  e  Nel passatempo della salvezza, n. 249, 2019, pag. 380-405

Fermenti, Poesia neogreca: seconda generazione postbellica del ’60 (1a parte), n. 249, 2019, pag. 406-442

www.filidaquilone.it  Jannis Dallas, Il tempo e il mondo – Primultimo, n. 53, set.-dic. 2019, pag. 1-9

www.poesiainverso.com Eleftheria Thànoglu, Cinque poesie, 24.11.2019, pag. 1-5

Il Filorosso, Panajotis Dimu, Poesie, lug.-dic. 2019, n. 67, pag. 34-35

www.poesiainverso.cpm Nikos Milopulos, Cinque poesie, 30.1.2020, pag. 1-5

www.barbaricoyawp.com  Antologia greca contemporanea: Niovi Ioannu, 9.6.2020, pag. 1-5

www.poesiainverso.com  Eleni Artemiu – Poesie, 10.6.2020, pag. 1-6

Fermenti, Un poeta greco contemporaneo, Dinos Siotis, n. 250, 2020, pag. 381-391

www.malacoda.it  Elpenore, un personaggio da Omero ai tempi moderni, n. 4, 2020, pag. 1-119

www.poesiainverso.com  Kostìs Papakòogos, Poesie , 12.8.2020, παγ. 1-7

www.poesiainverso.com  Dimitra Kuvata, Poesie, 29.10.2020, pag. 1-12


ARCHEOLOGIA
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 

Magna Graecia, Epidauro, n. 11-12, nov.-dic. 1972, pag. 17-18

Magna Graecia, Cnosso: reggia o necropoli?, n.7-8, lug.-ago. 1973, pag. 12-13 e 27

Magna Graecia, Il Toro e il Serpente – Duemila anni di simbolismo religioso a Cipro, n. 3-4, mar.-apr. 1974, pag. 19-20

Magna Graecia, Il più antico teatro di Epidauro, n. 3-4, mar.-apr. 1975, pag. 20-21

Magna Grecia, Il segreto di Cnosso, n. 11-12, nov.-dic. 1976, pag. 4-6 e 13-15

La Cultura nel Mondo, Itinerari archeologici. Epidauro, n. 1, gen.-mar. 1995, pag. 16-21

Fermenti, Cnosso: reggia o necropoli?, n. 247, 2018, pag. 144-157

POLITICA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Idea, (sub pseud. Guido Martino), Panorama della Grecia d’oggi, n. 11, nov. 1971, pag. 31-37

Idea, (sub pseud. Guido Martino), Aspetti della situazione greca, n. 4, apr. 1973, pag. 37-41

Idea, (sub pseud. Guido Martino), I “rapimenti politici” in Grecia, n. 11, nov. 1973, pag. 37-41

L’Osservatore politico letterario, (sub pseud. Asterio), Rapporto sulla Grecia, I, n. 11. nov. 1973, pag. 3-16

L’Osservatore politico letterario, (sub. pseud. Asterio), Rapporto sulla Grecia, II, n. 12, dic. 1973, pag. 15-26

L’Osservatore politico letterario, (sub pseud. Asterio), La nuova Costituzione greca, n. 6, giu. 1975, pag. 3-18

Idea, (sub pseud. Guido Martino), La “Grecia dei Greci Cristiani” e la metodologia della tortura, n. 12. dic. 1975, pag. 35-40

Fermenti, Lettera per la falsificazione della Macedonia, n. 234, n. 2, 2009, pag. 259-260

perigeion.wordpress.com Di quale Europa stiamo parlando?, 13.4.2015, pag. 1-11

Eureka, Alcune inesattezze, n. 142, 2015, pag. 3

Fermenti, Niobe 1974 – Una storia di ordinaria deficienza democratica, n. 243, 2015, pag. 306-316

perigeion.wordpress.com  Grecia 2015, 9.11.2015, pag. 1-21

perigeion.wordpress.com  Lettere ad un Presidente(in merito alla questione cipriotα), 6.2.2016, pag. 1-14

perigeion.wordpress.com   La Turchia: un’incognita o un’anche troppo cognita?, 17.6.2016, pag. 1-7

www.malacoda.eu  Il molto onorevole dott. Juncker, n. 7, 2016, pag. 1-4

www.malacoda.it  L’”esperimento greco”. Conclusione di un processo o avvertimento per il futuro?, n. 3, 2017, pag. 1-10

www.malacoda.it L’assurdo e gli accordi di Prespes: come gli slavi-bulgari di Skopije sono diventati Mavedoni!, n. 2, 2019, pag. 1-11

RELIGIONE
ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

Idea, Al Monte Athos la fotografia e la stampa rivelano immensi tesori religiosi e culturali, n. 5, mag. 1971, pag. 27-30

Humanitas, L’unione cristiana dal punto di vista ortodosso, n. 1, gen. 1972, pag. 72-82

Humanitas, La crisi della Chiesa Ortodossa di Grecia: posizioni e contrapposizioni, n. 10, ott. 1973, pag. 816-826

Humanitas, La nuova Costituzione e la reazione della Chiesa Ortodossa, n. 6, giu. 1975, pag. 527-533

Il Filorosso, La Pasqua greca. Tradizioni e usanze popolari, n. 38, gen.-giu. 2005, pag. 3-10


TEATRO 

L.Pirandello, L’uomo, la bestia e la virtù, traduz. greca, rappresentato al Teatro della Grecia del Nord(ΚΘΒΕ), 1972

 
LETTERATURA ARABO-PERSIANA
ΑΡΑΒΟ-ΠΕΡΣΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 

Ausonia, Omar Khayyām-Mevlāna Gialāl ed Dīn-i-Rūmī, n. 5-6, set.-dic. 1973, pag. 9-13

Il Giornale dei Poeti, Omar Abū Rīsha, n. 1-2, gen-feb.1974, pag. 3

Il Giornale dei Poeti, Said Akl, n. 3-4, mar.-apr. 1974, pag. 5

Alla Bottega, Due poeti persiani, n. 3, mag.-giu. 1974, 62-64

Alla Bottega, Tre poeti persiani, n. 4, lug.-ago. 1975, pag. 7-10

Il Lettore di Provincia, al-Farīdh, al-Khamrīya, n. 22-23, set.-dic. 1975, pag. 143-146

Il Lettore di Provincia, La poesia araba dagli inizi al XX secolo – elementi per una panoramica,  n. 72, set. 1988, pag. 3-26

Il Segnale, Abd el-Wahhāb el-Bayātī, n. 63, ott. 2002, pag. 15-19

Il Filorosso, Abū Nuwās: poeta del vino e dell’eros, n. 46, gen.-giu. 2009, pag. 6-15

www.fractalart.gr, Αμπού Νουουάς: ο ποιητής του κρασιού και του έρωτα, Νοέμβριος 2014

ETNOGRAFIA
ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ
 

Il Lettore di Provincia, La danza in Grecia nel corso dei millenni. Una breve panoramica dell’arte orchestica, n. 141, lug.-dic. 2013, pag. 55-98

www.etnie.it  La canzone rebetika, anima musicale della Grecia moderna,. 30.4.2018, pag. 1-21

www.etnie.it  Alle radici musicali di Creta: la canzone risìtika, 12.7.2018, pag. 1-10

www.etnie.it  Analisi e storia della canzone demotica o popolare della Grecia, 19.9.2918, pag. 1-33

www.etnie.it  Le danze tradizionali nella Grecia contemporanea, 8.1.2019, pag. 1-27

www.etnie.it  Le paralojès nella canzone demotica greca, 8.6.2019, pag. 1-7

www.etnie.it  I miroloja: la morte e il lutto nella canzone popolare ellenica, 4.1.2020, pag. 1-12

ATTUALITÀ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

www.leretididedalus.it,  I Pomaki: un popolo in cerca d’autore, nov. 2014

www.pomakohoria.blogspot.gr  Η δυστυχία του να είσαι Έλληνας Πομάκος, 1.6.2016, σελ. 1-9

www.xanthi.net  Η δυστυχία του να είσαι Έλληνας Πομάκος, 15.6.2016, σελ. 1-14

www.odeg.gr  Η δυστυχία του να είσαι ’Ελληνας Πομάκος, Οκτ.-Δεκ. 2016, σελ. 89-103

www.pomakohoria.blogspot.gr  Από την Ιταλία ανοιχτή επιστολή στον υπουργό Νίκο Κοτζιά, 21.6.2017, σελ. 1-4

www.etnie.it  I Pomacchi, l’etnia musulmana ma non turca che Ankara cerca di strappare alla Grecia, 3.8.2018, pag. 1-16

La Lettura/Corriere della Sera, Jorgos Moleskis, Pioggia, 10.3.2019, pag. 52-53

www.exitirion.wordpress.com Α. Ανθόπουλος, Οι λευκές γεωμετρίες στους ουρανούς, 5.4.2019, σελ. 1-3 και σελ. 1-17


PUBBLICAZIONI GRECHE
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 

Letteratura/Λογοτεχνία 

-Νέα Πορεία (Nuovo Cammino), Ροντόλφο Ντι Μπιάζιο(Rodolfo Di Biasio), Ποιήματα(Poesie), αριθ. 211-214, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972, σελ. 136-138

-Διαγώνιος(Diagonale), Ροντόλφο Ντι Μπιάζιο(Rodolfo Di Biasio), Ποιήματα(Poesie), αριθ. 15, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1976, σελ. 229-231

-Εντευκτήριο(Endefktìrio), Μαρίνο Πιατσόλλα(Marino Piazzolla), Ποίηση(Poesia), αριθ. 77, Απρίλιος-Ιούνιος 2007, σελ. 54-60

-Pop Eleven, Το ρεμπέτικο τραγούδι, συνέντευξη με Γρηγόρη Φαληρέα, τχ. 8, Δεκέμβριος 2008, σελ. 14-16

-Νέα Εποχή(Nuova Epoca), (Λευκωσία-Nicosia-Cipro), Συνάντηση με τον Γιάννη Ρίτσο(Incontro con Jannis Ritsos), αριθ. 306, Φθινόπωρο 2010, σελ. 39-41

-Πλανόδιον(Planòdion), Επιλογή 12 Ιταλών ποιητών της Γενιάς του ‘80(Selezione di 12 poeti italiani della generazione dell’80), αριθ. 43, Δεκέμβριος 2007, σελ. 496-497

-Εισαγωγή στον Μοντάλε(Introduzione a Montale), στο(in) Ε. Παστάκας/Γ.Παππάς, Ανθολογία ιταλικής ποίησης(Antologia della poesia italiana), Αθήνα/Atene, 2011, σελ. 26-41

-Εφημερίδα «Χαραυγή»(Λευκωσία), Quotidiano “Charavghì”(Nicosia), Συνέντευξη για την ελληνική και κυπριακή ποίηση(Intervista per la poesia greca e cipriota) ένθετο «Περί Πολιτισμού», inserto “La Cultura”, 28.2.2010, σελ. 2-3

-Νέα Εποχή(Nuova Epoca), Νίκος Καββαδίας, το ατελείωτο όνειρο στη θάλασσα(Nikos Kavvadìas, l’interminabile sogno sul mare), τχ.. 308, Άνοιξη 2011, σελ. 11-15

-Εντευκτήριο(Endefktìrio), Ντίνος Χριστιανόπουλος, τχ. 95, Οκτ.-Δεκ.. 2011, σελ. 57-64

-Ποιητική (Piitikì), Francesco Graziano, ένας σημαντικός Ιταλός ποιητής, τχ. 11, Άνοιξη-Καλοκαίρι 2013, σελ. 323-325

-Εντευκτήριο(Endefktìrio), Φραντσέσκο Γκρατσιάνο, ‘Ανεμος η φωνή σου, ποιήματα, τχ. 101, Απρίλιος-Ιούνιος 2013, σελ. 49-51

- Poetix, Marino Piazzolla, από Τα αμνημόνευτα ρητά του Ρενάτο Μαρια Ράττι, τχ. 12, Φθινόπωρο-Χειμώνας 2014-1015, σελ. 116-123

- www fractal.gr , Αφιέρωμα στην λογοτεχνική μετάφραση, συνέντευξη, αρ. 14, 2015

-  www. cna.org.cy   Η ελληνική ποίηση αποτελεί ένα μοναδικό σύμπαν, συνέντευξη στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, 17.7.2015

- Άνευ(Anef)Μαρίνο Πιατσόλλα, από τα Απομνημόνευτα ρητά του Ρ.Μ. Ράττι, τχ. 54, Άνοιξη 2015, σελ. 68-71

- Ακτή(Aktì), Ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ ήταν Ιταλός;(William Shakespeare era italiano?), τχ. 105, Χειμώνας 2015, σελ. 75-93

- εφημ. Η Σημερινή, Κώστας Βασιλείου, Το πέτρινο καράβι, μέρος Α’, 21.2.2016

- εφημ. Η Σημερινή, Κώστας Βασιλείου, Το πέτρινο καράβι, μέρος Β’, 28.2.2016

- Μανδραγόρας(Mandragoras), Ιάσων Δεπούντης – μερικά βήματα στο “Systema Naturae” (Iasson Depuntis – pochi passi nel “Systema Naturae”), τχ. 54, Απρίλιος 2016, σελ. 135

- Poetix, Ήταν Ιταλός ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ; Αναζητώντας μια ταυτότητα (Era italiano William Shakespeare? Alla ricerca di una identità), τχ. 15, Άνοιξη-Καλοκαίρι 2016, σελ. 172-194

- Άνευ, Η ποιητική «διασπορά» του Σαλέντο (La poetica “diaspora” del Salento), τχ. 60, Φθινόπωρο 2016, σελ. 42-47

- Ακτή, Κώστας Βασιλείου – Το πέτρινο καράβι, τχ. 109, Χειμώνας 2016, σελ. 65-75

- fteraxinasmag.wordpress.com  Ποιήματα της Στέβκα Σμίτραν, 26.2.2017, σελ. 1-8

- www.poiein.gr  Elena Salibra, Ανθολογία ποιημάτων (Εισαγωγή Άννα Κέλλα, μετάφραση Κρεσέντσιο Σαντζίλιο, 9.4.2017, σελ. 3-9

- Ενδοχώρα, Η δυστυχία του να είσαι Έλληνας Πομάκος, τχ. 103, Μάρτιος 2017, σελ. 19-30

- Ημερολόγιο 2017 Εταιρείας Συγγραφέων Ελλάδας, Κ. Σαντζίλιο, Ο Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα – Ο Ναός-πυξίδα

- www.poiein.gr  Antonio Leonardo Verri, Κάντε φύλλα ποίησης, ποιητές, 31.7.2017, σελ. 2-4

- Ακτή, Νίκος Νικολάου-Χατζημιχαήλ,  Isolamara: Εισαγωγή, τχ. 112, Φθινόπωρο 2017, σελ. 449-455

- www.poiein.gr  Gemma Forti, Παραμάνες αιχμές διαμαντιού, 1.10.2017, σελ. 2-12

- www.poiein.gr  Lea Melandri/Λέα Μελάντρι, Στιγμιότυπα Θάλασσας, 9.11.2017, σελ. 2-4

-www.poiein.gr Giancarlo Cavallo/Τζιανκάρλο Καβάλλο, Μικρό ανθολόγιο ποιημάτων, 21.11.2017, σελ. 2-5

fteraxinas.wordpress.com Nicola Vacca, Πέντε ποιήματα, 5.8.2018, σελ. 1-8

exitirion.wordpress.com  Flavio Ermini, 10 ποιήματα, 4.9.2918, σελ. 1-4

-Ακτή. Αντώνης Πιλλάς, τχ. 116, Φθινόπωρο 2018, σελ.486-488

www.exitirionwordpress.com  Κωστήε Παπαζάκ, Οργόνη, 4.12.18, σε΄. 1-3

www.exitirionwordpress.com  Στέλλα Σμιτράν, 13 ποιήματα, 18.12.2018, σελ. 1-8

Poetix, To Μανιφέστο του Φουτουρισμού, τχ. 20, φθινόπωρο/χειμώνας 2018, σελ. 62-74

Οροπέδιο, Έλενα Σαλίμπρα, Ποιητική Ανθολογία, τχ. 21, Καλοκαίρι 2019, σελ. 84-91

POLITICA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

- www.mignatiou.com  Η σκιώδης Τουρκία, ο πανταχού παρών Άιντα και το δήθεν μέλλον της Κύπρου, 27.12.2015, σελ. 1-4

- www.mignatiou.com  Πότε θα μάθει ο λαός τι του επιφυλάσσει ο κυβερνήτης του, 17.1.2016, σελ. 1-4

- www.mignatiou.com  Κύπρος σήμερα…θέσεις και αντιθέσεις: δεν πρέπει να πληρώσουν οι Ελληνοκύπριοι, 18.1.2016, σελ. 1-3

- www.mignatiou,com   Επιτέλους!!! Νάτο το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο…Έγινε αυτό που σχεδίαζαν πάντα…, 24.2.2016, σελ. 1-6

- www.mignatiou.com  Πώς η Ε.Ε., λόγω της Κύπρου, μπορεί να γίνει υπερδύναμη στην Αν. Μεσόγειο, 23.3.2016, σελ. 1-10

- www.mignatiou.com   Συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας: «Ένα καλό ντιλ», λένε, αρκεί να εφαρμοστεί…’Εχουν έτσι τα πράγματα;, 3.4.2016, σελ. 1-9

- www.mignatiou.com  Μια εκδοχή για το μέλλον της Ελλάδας: υπάρχει όντως σχέδιο εναντίον του Ελληνισμού;, 7.4.2016, σελ. 1-11 

- www.mignatiou.com Η επείγουσα ανάγκη (και υποχρέωση) της Ελλάδας να ανακηρύξει την ΑΟΖ της,  17.4.2916, σελ. 1-6

- www.mignatiou.com  Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και ΗΠΑ: είναι οι Ευρωπαίοι οι «χρήσιμοι ηλίθιοι» της Αμερικής;, σελ. 1-15

- www.mignatiou.com  Λύση, μα ποια λύση για το Κυπριακό; 12.6.2016, σελ. 1-10

- www.mignatiou.com  Από το ΤΤΙΡ διαπραγμάτευση στη TiSA: από τη Σκύλλα στη Χάρυβδη – και όποιος αντέξει!, 21.6.2016, σελ. 1-9

- www.mignatiou.com  Το τέλος της παγκοσμιοποίησης, η τελική εδραίωσή της και ο κίνδυνος των πολυεθνικών, 28.6.2016, σελ. 1-6

- www.mignatiou.com  Μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ουτοπία;, 5.7.2016, σελ. 1-6 

- www.mignatiou.com  Κι άλλη «διατλαντική» εξαπάτηση-υπαγωγή; Ντροπή αυτή η Κομισιόν, καιρός να πάψει!, 18.7.2016, σελ. 1-5

- www.mignatiou.com  Τουρκία: η αιωρούμενη νάρκη στα ταραγμένα ύδατα της διεθνούς σκηνής είναι δίπλα μας…, 27.7.2016, σελ. 1-21

- www.mignatiou.com  Ο Μουσταφά Ακιντζί και ο Νίκος Αναστασιάδης: η πριμαντόνα και ο κομπάρσος στη Κύπρο, 4.8.2016, σελ. 1-11

- www.mignatiou.com   Ποιος θα λύσει τα προβλήματα της Ελλάδας του σήμερα; Η μεγάλη πληγή της φοροδιαφυγής, 24.8.2016, σελ. 1-7

- www.mignatiou.com  Λόγια, λόγια, λόγια! Φτάνει πιά…Μόνο πράξεις χρειάζονται τώρα για την ελληνική ΑΟΖ, 29.8.2016, σελ. 1-8

- www.mignatiou.com  Η μυστήρια αμερικανική «μέγα-βάση» και οι μινι-γιάφκες των τζιχαντιστών του ISIS στο Κόσοβο, 21.9.2016, σελ. 1-7

- www.mignatiou.com  Τα πονηρά και θανατηφόρα λόγια του Ακιντσί και η «ψύχραιμη δύναμη» του Αναστασιάδη!, 22.9.2916, σελ. 1-15

- www.mignatiou.com  Το χαμένο ταξίδι του Προέδρου Αναστασιάδη στη Νέα Υόρκη: δεν πρέπει να φέρει νέο «σχέδιο Ανάν», 7.10.2016, σελ. 1-13

- www.mignatiou.com   Factotum και Πυθία ο Ακιντζί: η ακατάσχετη παρουσία του σε διεθνείς συναντήσεις και συνέδρια, 17.10.2016, σελ. 1-10

- www.mignatiou.com   Οι Τούρκοι έποικοι και η Κύπρος: η Άγκυρα επέβαλε στον Ακιντζί την παραμονή τους, 10.11.2016, σελ.1-5

- www.mignatiou.com   Το ευρώ, το σχέδιο Β, η δραχμή, η όψιμη επίσκεψη του Προέδρου Ομπάμα: και στη μέση η Ελλάδα, 26.11.2016, σελ. 1-14

- www.mignatiou.com   Ο κόμπος έφτασε στο χτένι: είναι το αμήν ή ακόμη σωζόμαστε; Αγωνία για το κυπριακό, 5.12.2016, σελ. 1-11

- www.mignatiou.com   Τί μας επιφυλάσσει ο (τελευταίος;) Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας; Παρέλαβα κράτος, παραδίδω κοινότητα…, 11.12.2016, σελ. 1-7

- www.mignatiou.com    Αλλού τους γνέφουν, αλλού πάνε…Στο πουθενά Κύπρος και Αναστασιάδης, Ελλάδα και Τσίπρας, 20.12.2016, σελ. 1-13

- www.mignatiou.com   Η πυρηνική πανούκλα πάνω απ’ τα κεφάλια μας: υπάρχει ελπίδα να σταματήσει το κακό; Χλωμό…, 2.1.2017, σελ. 1-20

- www.mignatiou.com  Ποιος Αναστασιάδης; Ποια λύση;! Ποια διάσκεψη;! Η Κύπρος οδεύει σε αχαρτογράφητα μονοπάτια, 13.1.17, σελ. 1-11

- www.mignatiou.com   Αβέρωφ Νεοφύτου: το κλέφτικο δείπνο και τα παρατράγουδά του, 24.3.2017, σελ. 1-9

- www.mignatiou.com  Φωνή βοώντος εν τη ερήμω: η ΑΟΖ του Καρυώτη ή για να ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα, 20.5.2017, σελ. 1-14

- www.mignatiou.com  Το έγγραφο-νάρκη του Τούρκου σπόνσορα και η καταλυτική Διάσκεψη στα χιόνια της Crans Montana, 25.6.2017, σελ. 1-6

- www.mignatiou.com  Και μετά το θέατρο της «Γενεύης 2», τι; Η «νέα προσπάθεια λύσης» είναι πια ένας γελοίος ευφημισμός, 28.7.2017, σελ. 1-7

- www.mignatiou.com Η ευκαιρία της Ελλάδας: η πτώχευση του ΟΗΕ, η εποχούμενη ΕΕ και ένα Κυπριακό που αναζητά τον συγγραφέα του, 12.8.2017, σελ. 1-11

- www.mignatiou.com  Το «ελληνικό πείραμα»: η περάτωση ενός σχεδίου ή η προειδοποίηση για το μέλλον;  29.11.2017, σελ.1-22

- www.mignatiou.com  Τα Σκόπια και η Κύπρος, είναι τα δυο αγκάθια του Ελληνισμού: η «δοκιμασία της φωτιάς», 9.1.2018, σελ. 1-19

- www.mignatiou.com  Τί Makedonija, τί Μακεδονία: τί πάνε πάλι να επιβάλουν στην Ελλάδα ημέτεροι και υμέτεροι, 30.1.2018, σελ. 1-15

- www.mignatiou.com  Εκεί όπου η Μακεδονία έπαψε να είναι Μακεδονία: η Novartis εξαφάνισε το Σκοπιανό, 11.2.2018, σελ. 1-12

- www.HellasJournal.com  Η εθνική πραγματικότητα της FYROM και το βολικό «μαγείρεμα» της γεωγραφικής Μακεδονίας, 7.3.2018, σελ. 1-17

- www.HellasJournal.com  1913-2018, η Τουρκία που γνωρίζουμε: διώξεις, γενοκτονίες, εισβολές και εκτοπισμοί λαών…, 19.3.2018, σελ. 1-13

- www.HellasJournal.com  Ο Πρόεδρος, η Αντιπολίτευση και ο λαός στην Κυπριακή Δημοκρατία: αναφορές και αλήθειες…, 12.4.2018, σελ. 1-9         

- www.HellasJournal.com  Το «πρόβλημα» της πνευματικής ελίτ στην Ελλάδα: εξαφανίστηκε την ώρα της κρίσης, 14.5.2018, σελ. 1-4

- www.HellasJournal.com  Αξίζει τον κόπο να συνεχιστεί μια συζήτηση με το κουφό αυτί των Σκοπιανών; Βλάκες ή αφελείς;, 23.5.2018, σελ. 1-12

- www.HellasJournal.com  Ζήτω υα γεννητούρια της Severna Makedonija! Κάτι ξέρουν που γίνονται στις Πρέσπες, 18.6.2018, σελ. 1-13

- www.HellasJournal.com Oi ελληνικές επιτυχίες στους Μεσογειακούς Αγώνες 2018: πού είναι τα τηλεοπτικά κανάλια;, 4.7.2018, σελ. 1-5

- www.HellasJournal.com  H κατάντια του ευρώ και η λεγόμενη «ληστεία»: η Κομισιόν και η ΕΚΤ είναι οι ατιμώρητοι θύτες;, 1.12.2018, σελ. 1-11

- www.HellasJournal.com  Οι τρεις ανίατες πληγές, τα δηλητηριώδη φρούτα των Δυτικών: Συρία, Λιβύη, Αφγανιστάν, 20.1.2019, σελ. 1-16

- www.HellasJournal.coom  Το παράλογο και η Συμφωνία των Πρεσπών: πώς βάφτισαν τους Σκοπιανούς «Μακεδόνες", 24.1.2019, σελ. 1-10

- www.arxeion-politismou.gr  Το παράλογο και η Συμφωνία των Πρεσπών, 1.2.2019, σελ. 1-8

- www.HellasJournal.com  Σημίτης εδώ, Σημίτης εκεί... Τέλος πάντων, ποις είναι αυτός ο  αμφιλεγόμενος πρώην προθυπουργός, 26.6.2019, σελ. 1-11

 - www.Hellasjournal.com  Μια «ιστορίοα αγρίων»: το λεγόμενο «Σκοπιανό» και η τραγική αποτυχία του πολιτικού κόσμου, 27.7.2019, σελ. 1-16

-  www.Hellasjournal. com Τα «σαλεμένα μυαλά» σκοτώνουν στις ΗΠΑ. Οι πόλεμοι στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, 27.8.2019, σελ. 1-10

-  www.HellasJournal.com  Εδώ παπάς… εκεί παπάς… Εδώ Ιράν… εκεί Ιράν… Και οι άλλοι ποιοι είναι και πού είναι;, 2.10.2019, σελ. 1-9

- www.HellasJournal.com  Ρωσική βότκα, περσικό χαβιάρι: εγκώμιο υποκρισίας στη τουρκο-αμερικανική σπαζοκεφαλιά, 16.11.2019, σελ. 1-23

- www.HellasJournal.com  Αμέσως ΑΟΖ με Κύπρο. Τί  περιμένουν; Ως πότε η Ελλάδα θα κοιμάται και εχθρός μας θα τρέχει;, 15.12.2019, σελ. 1-21   

- www.arxeion-politismou.gr   Αμέσως ΑΟΖ με Κύπρο: τί περιμένουν;, 25.12.2019, σελ. 1-25

- www.HellasJournal.com Οι τραγικές αγκυλώσεις της Ελλάδας για τα 12 μίλια και την ΑΟΖ: Η επείγουσα υπέρβασή τους, 26.12.2019, σελ. 1-9

- www.HellasJournal.com  Η ΑΟΖ του φόβου, η Χάγη της μωρίας, τα διαχρονικά λάθη: ένα (δολο)φονικ΄λο μείγμα με πιθανές απώλειες και δάκρυα, 21.1.2020, σελ. 1-13

- www.HellasJournal.com  Η αναξιόπιστη Ιταλία και η παράνομη Τουρκία εναντίον της Ελλάδας η οποία πελαγοδρομεί δειλά, 27.1.2020, σελ. 1-6

- www.arxeion-politismou.gr  Η αναξιόπιστη Ιταλία, η παράνομη Τουρκία και στη μέση η Ελλάδα να πελαγοδρομεί δειλά, 28.1.2020, σελ. 1-15

- www.HellasJournal.com  Μήπως το Oruc Reis σήμανε την ώρα της αλήθειας; Οι Τούρκοι στην αδήλωτη ελληνική υφαλοκρηπίδα και οι Έλληνες να «παρακολουθούν»!, 5.2.2020, σελ. 1-6

- www.HellasJournal.com  Πλεύση άνευ πυξίδας ή διεκδίκηση των αυτονόητων για την Ελλάδα; Η πολιτική ηγεσία να μην υποκύψει…, 22.2.2020, σελ. 1-6

- www.HellasJournal.com   Η Τουρκία κήρυξε πόλεμο στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας ανθρώπους! Είναι πια εγκληματικό να κοιμόμαστε, 1.3.2020, σελ. 1-3

- www.HellasJournal.com  Τα παρατράγουδα της τουρκικής επίθεσης, η εκλειπούσα Ευρωπα-ική Ένωση και το πρακτέον της Ελλάδας, 3.3.2020, σελ. 1-4`

- www.exitirion.wordpress.gr   Η Τουρκία κήρυξε πόλεμο στην Ελλάδα, 3.3.2020, σελ. 1-3

- www.HellasJournal.com  Ήλθε, είδε και απήλθε η ηγεσία της Ευρώπης: η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα με φόντο τον Ερντογάν, 9.3.2020, σελ. 1-5

- www.HellasJournal.com   À la guerre comme à la guerre: όλα τα μέσα είναι καλά για την πιο αποτελεσματική προστασία μας από μια Τουρκία ύπουλη και βάναυση-, 10.3.2020, σελ. 1-4

- www.arxeion-politismou.gr  Η Τουρκία κήρυξε πόλεμο στην Ελλάδα. Είναι πια εγκληματικό να κοιμόμαστε, 13.3.2020, σελ. 1-4

- www.HellasJournal.com  Αρκεί ένας κορωνοϊός για να αλλάξουν τα πάντα στη ζωή των πάντων; Μήπως πάμε στην Ελλάδα ολοταχώς για στρατιωτικό νόμο;, 26.3.2020, σελ. 1-6

- www.HellasJournal.com  Το είπαμε τόσες φορές: Η Τουρκία συνέχεια επιτίθεται στην Ελλάδα, η Ελλάδα συνέχεια αμύνεται…Έλεος: Έλεος πια!, 3.4.2020, σελ. 1-4

- www.infognomonpolitics.gr  Και μετά απ’ τον κορωνο-ιό, τι; Μια πιθανη (ή απίθανη) ιστορία, 7.4.2020, σελ. 1-9

- ιΕΠΙΚΑΙΡΑ.blogspot.com  Και μετά τον κορωνο-ιό, τι; Αξίζει να διαβαστεί, 7.4.2020,

σελ. 1-5

- www.infognomonpolitics,gr  «Επιχείρηση Irini»: Μια πρώτη ανασκόπηση, 15.4.2020, σελ. 1-14  

- www.infognomonpolitics.gr  Η εισβολή των λαθρομεταναστών, το επιβληθέν άσυλο και η προοπτική (σχέδιο;) ισλαμοποίησης της Ελλάδας, 24.4.2020, σελ. 1-24

- www.unfognomonpolitics.gr  Αλήθεια, είναι τόσο «εύκολο» το μέλλον της ανθρωπότητας να εξαρτάται από έναν κορωνοϊό;!, 3.5.2020, σελ. 1-19

- www.infognomonpolitics.gr  Ανοιχτή επιστολή ενός φλογερού νφιλέλληνα σε Κ. Μητσοτάκη και Ν. Δένδια για την ΑΟΖ και τη στάση της Τουρκίας, 6.5.2020, σελ. 1-9

- www.arxeion-politismou.gr  Ανοιχτή επιστολή προς Μητσοτάκη-Δένδια, 12.5.2020, σελ. 1-6

- www.infognomonpolitics.gr   Πότε επιτέλους θα πάψει η Ελλάδα να ομφαλοσκοπεί και να αυτοκαταστρέφεται;, 17.5.2020, σελ. 1-17

- www.infognomonpolitics.gr   Ελλάδα-Λιβύη-Αίγυπτος-Κύπρος: θα οριοθετήσει η Ελλάδα τις ΑΟΖ της ή θα την προλάβει η Τουρκία και… χαιρέτα μου τον πλάτανο, 30.5.2020, σελ. 1-14

- www.infognomonpolitics.gr   Η Σύμβαση Cooper, οι σπάνιες γαίες και η πτώχευση της Ελλάδας – Ένα οδοιπορικό προς την ανυπαρξία, 2.6.2020, σελ. 1-18

- www.exitirion.wordpress.com  Ελλάδα – πλεύση άνευ πυξίδας ή διεκδίκηση των αυτονόητων;, 3.6.2020, σελ. 1-5

- www.infognomonpolitics.gr  Το ηθικό κενό και η επακόλουθη απραξία: ένα καταλυτικό διώνυμο, 10.6.2020, σελ. 1-9

- www.infognomonpolitics.gr  Νίκη ή ήττα: μια θεώρηση της οριοθέτησης Ελλάδας-Ιταλίας, 15.6.2020, σελ. 1-20

-  iEPIKAIRA.blogspot.com  Μήπως κάποιοι μερίμνησαν ώστε η Ελλάδα να βρεθεί με το πιστόλι στο κρόταφο και να υπογράψει άρον-άρον και άνευ όρων την ιταλο-ελληνική ΑΟΖ;,  16.6.2020, σελ. 1-8

- www.arxeion-politismou.gr  ΑΟΖ Ελλάδας-Ιταλίας: Νίκη ή ήττα; Μια θεώρηση της οριοθέτησης Ελλάδας-Ιταλίας, 16.6.2020, σελ. 1-13

- www.infognomonpolitics.gr  Η Ελλάδα στο αμήν! Εδώ σε θέλω, Έλληνα κυβερνήτη, 22.6.2020, σελ. 1-14

- www.infognomonpolitics.gr  Πού το πάει η ιταλο-τουρκική συνεργασία(ή συνομωσία) με αντικείμενο (στόχο) την Ελλάδα; 24.6.2020, σελ. 1-12

- www.arxeion-politismou.gr  Πού το πάει η ιταλο-τουρκική συνεργασία (ή συνομωσία) ,με αντικείμενο (στόχο) την Ελλάδα;, 25.6.2020, σελ. 1-9

-  www.infognomonpolitics.gr  Πέμπτη Φάλαγγα, φοβικά σύνδρομα, πολιτική υποταγή, ανάγκη της ΑΟΖ και επιβίωση του Ελληνισμού: μείγμα εκρηκτικό για γερά νεύρα, 29.6.2020, σελ. 1-11

- www.infognomonpolitics.gr  Η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας και οι πολιτικές παραβιάσεις στις «ερμηνείες»  του Διεθνούς Δικαστηρίου, 4.7.2020, σελ. 1-12

-  www.infognomonpolitics.gr  Μια δυστυχής πραγματικότητα: οι ανύπαρκτες εθνικές κυβερνήσεις και οι εικονικοί κυβερνώντες: οι εφιάλτες του λαού! Και η Ελλάδα τί και πού;, 9.7.2020, σελ. 1-15 

- www.arxeion-politismou.gr  5η φάλαγγα, φοβικά σύνδρομα, πολιτική υποταγή, ανάγκη της ΑΟΖ και επιβίωση του Ελληνισμού, 10.7.2020, σελ. 1-15

- www.infognomonpolitics.gr  Η Ελλάδα έφτασε στο σημείο μηδέν; Εδώ θα μας δείξει τί αξίζει και τί δεν αξίζει, 15.7.2020, σελ. 1-13 

- www.infognomonpolitics.gr  Ανοιχτή επιστολή προς τον κ. Josep Borrell-Fontelles, ΄Υπατο Εκπρόσωπο ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, 16.7.2020, σελ. 1-8

- www.infognomonpolitics.gr  Ως πότε η Ελλάδα θα είναι γερμανοκρατοπυμενη; Ογδόντα χρόνια, και πού ‘σαι ακόμα!, 27.7.2020, σελ. 1-15

- www.infognomonpolitics.gr  Τα «μηνύματα» στη Τουρκία και τα παλιά οθω μανικά παπούτσια της, 30.7.2020, σελ. 1-12

- www.infognomonpolitics.gr  Διάλογος με το στανιό; και διάλογος έως πού υπό τη σκιά της Χάγης;, 8.8.2020, σελ. 1-20

- www.arxeion-politismou.gr  Το ντουέτο Μητσοτάκη-Δένδια… απ’ το κακό στο χειρότερο! Τραγικοί χειρισμοί., 12.8.2020, σελ. 1-11

- www.infognomonpolitics.gr  Ποιος απερίσκεπτος δέχεται διάλογο με Τουρκία για ανυπόστατα δικαιώματά σης;, 21.8.2020, σελ. 1-12

- www.infognomonpolitics.gr  Πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας: μα ποιος πόλεμος;, 25.8.2020, σελ. 1-11

- www.infognomonpolitics.gr  Η Ελλάδα σήμερα: η πραγματικότητα, ένα σενάριο παραίσθησης, 26.8.2020, σελ. 1-11

- www.infognomonpolitics.gr  Τα βαρύτατα λάθη, ο αναγκαστικά απαραίτητος στρατιωτικός εξοπλισμός, η φημολογούμενη υφαλοκρηπίδα/ορθολογική ΑΟΖ, 3.9.2020, σελ. 1-17

- www.infognomonpolitics.gr  Οι ελληνικές φιλο-τουρκικές σειρήνες, κρατικές και ιδιωτικές – Πολιτικός διασυρμός και στρατιωτική εθνική ισχύς, 6.9.2020, σελ. 1-12

www.infognomonpolitics.gr  Μια άσχετη σχέση: λαός και κυβέρνηση, 17.9.2020, σελ. 1-20

www.infognomonpolitics.gr   Σωστές ερωτήσεις υπάρχουν. Σωστές απαντήσεις;…, 26.9.2020, σελ. 1-11

www.infognomonpolitics.gr  Η ερωτική σχέση ΕΕ-Τουρκίας για να σωθούν οι δυτικές τράπεζες, 28.9.2020, σελ. 1-15

www.infognomon.politics.gr  Ελλάδα: Μα τί σόι πολιτική είναι αυτή;, 17.10.2020, σελ. 1-27

www.arxeion-politismou.gr  Ελλάδα – Μα τι σόι πολιτική είναι αυτή;, 17.10.2020, σελ.1-15

www.arxeion-politismou.gr  Ενός κακού μύρια έπονται, 22.10.2020, σελ. 1-36

www.infognomonpolitics.gr  Τί γίνεται με τον ευρω-κοινοτικό στρατό; Θα καταλάβουν επιτέλους ότι τον χρειαζόμαστε επειγόντως;, 31.10.2020, σελ. 1-25

www.infognomonpolitics.gr  Η τριμερής Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: παράλληλες ιστορίες, 6.11.2020, σελ. 1-17

ARCHEOLOGIA
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Magna Graecia, Epidauro, n. 11-12, nov.-dic. 1972, pag. 17-18

Magna Graecia, Cnosso: reggia o necropoli?, n.7-8, lug.-ago. 1973, pag. 12-13 e 27

Magna Graecia, Il Toro e il Serpente – Duemila anni di simbolismo religioso a Cipro, n. 3-4, mar.-apr. 1974, pag. 19-20

Magna Graecia, Il più antico teatro di Epidauro, n. 3-4, mar.-apr. 1975, pag. 20-21

Magna Grecia, Il segreto di Cnosso, n. 11-12, nov.-dic. 1976, pag. 4-6 e 13-15

La Cultura nel Mondo, Itinerari archeologici. Epidauro, n. 1, gen.-mar. 1995, pag. 16-21

POLITICA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Idea, (sub pseud. Guido Martino), Panorama della Grecia d’oggi, n. 11, nov. 1971, pag. 31-37

Idea, (sub pseud. Guido Martino), Aspetti della situazione greca, n. 4, apr. 1973, pag. 37-41

Idea, (sub pseud. Guido Martino), I “rapimenti politici” in Grecia, n. 11, nov. 1973, pag. 37-41

L’Osservatore politico letterario, (sub pseud. Asterio), Rapporto sulla Grecia, I, n. 11. nov. 1973, pag. 3-16

L’Osservatore politico letterario, (sub. pseud. Asterio), Rapporto sulla Grecia, II, n. 12, dic. 1973, pag. 15-26

L’Osservatore politico letterario, (sub pseud. Asterio), La nuova Costituzione greca, n. 6, giu. 1975, pag. 3-18

Idea, (sub pseud. Guido Martino), La “Grecia dei Greci Cristiani” e la metodologia della tortura, n. 12. dic. 1975, pag. 35-40

Fermenti, Lettera per la falsificazione della Macedonia, n. 234, n. 2, 2009, pag. 259-260

perigeion.wordpress.com Di quale Europa stiamo parlando?, 13.4.2015, pag. 1-11

Eureka, Alcune inesattezze, n. 142, 2015, pag. 3

Fermenti, Niobe 1974 – Una storia di ordinaria deficienza democratica, n. 243, 2015, pag. 306-316

perigeion.wordpress.com  Grecia 2015, 9.11.2015, pag. 1-21

perigeion.wordpress.com  Lettere ad un Presidente(in merito alla questione cipriotα), 6.2.2016, pag. 1-14

perigeion.wordpress.com   La Turchia: un’incognita o un’anche troppo cognita?, 17.6.2016, pag. 1-7

www.malacoda.eu  Il molto onorevole dott. Juncker, n. 7, 2016, pag. 1-4

www.malacoda.it  L’”esperimento greco”. Conclusione di un processo o avvertimento per il futuro?, n. 3, 2017, pag. 1-10

RELIGIONE
ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Idea, Al Monte Athos la fotografia e la stampa rivelano immensi tesori religiosi e culturali, n. 5, mag. 1971, pag. 27-30

Humanitas, L’unione cristiana dal punto di vista ortodosso, n. 1, gen. 1972, pag. 72-82

Humanitas, La crisi della Chiesa Ortodossa di Grecia: posizioni e contrapposizioni, n. 10, ott. 1973, pag. 816-826

Humanitas, La nuova Costituzione e la reazione della Chiesa Ortodossa, n. 6, giu. 1975, pag. 527-533

Il Filorosso, La Pasqua greca. Tradizioni e usanze popolari, n. 38, gen.-giu. 2005, pag. 3-10

TEATRO

L.Pirandello, L’uomo, la bestia e la virtù, traduz. greca, rappresentato al Teatro della Grecia del Nord(ΚΘΒΕ), 1972

 

LETTERATURA ARABO-PERSIANA
ΑΡΑΒΟ-ΠΕΡΣΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ausonia, Omar Khayyām-Mevlāna Gialāl ed Dīn-i-Rūmī, n. 5-6, set.-dic. 1973, pag. 9-13

Il Giornale dei Poeti, Omar Abū Rīsha, n. 1-2, gen-feb.1974, pag. 3

Il Giornale dei Poeti, Said Akl, n. 3-4, mar.-apr. 1974, pag. 5

Alla Bottega, Due poeti persiani, n. 3, mag.-giu. 1974, 62-64

Alla Bottega, Tre poeti persiani, n. 4, lug.-ago. 1975, pag. 7-10

Il Lettore di Provincia, al-Farīdh, al-Khamrīya, n. 22-23, set.-dic. 1975, pag. 143-146

Il lettore di Provincia, La poesia araba dagli inizi al XX secolo – elementi per una panoramica,  n. 72, set. 1988, pag. 3-26

Il Segnale, Abd el-Wahhāb el-Bayātī, n. 63, ott. 2002, pag. 15-19

Il Filorosso, Abū Nuwās: poeta del vino e dell’eros, n. 46, gen.-giu. 2009, pag. 6-15

www.fractalart.gr, Αμπού Νουουάς: ο ποιητής του κρασιού και του έρωτα, Νοέμβριος 2014

ETNOGRAFIA
ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ

Il Lettore di Provincia, La danza in Grecia nel corso dei millenni. Una breve panoramica dell’arte orchestica, n. 141, lug.-dic. 2013, pag. 55-98

ATTUALITÀ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

www.leretididedalus.it,  I Pomaki: un popolo in cerca d’autore, nov. 2014

www.pomakohoria.blogspot.gr  Η δυστυχία του να είσαι Έλληνας Πομάκος, 1.6.2016, σελ. 1-9

www.xanthi.net  Η δυστυχία του να είσαι Έλληνας Πομάκος, 15.6.2016, σελ. 1-14

www.odeg.gr  Η δυστυχία του να είσαι ’Ελληνας Πομάκος, Οκτ.-Δεκ. 2016, σελ. 89-103


Date of birth:  1943
Birth place:  Θεσσαλονίκη
Abstract title:  Η ΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΗΜΕΡΑ (Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ‘80)
Abstract text: 

     «Και μετά δεν μπορούμε να μην έχουμε υπόψη μας ότι το γενικό ποιητικό σχήμα στην Ευρώπη ξετυλίγεται δια μέσου τύπων και επιπέδων ουσιαστικά κοινών στις λογοτεχνίες όλων των χωρών, και της καθεμιάς χωριστά. Έτσι, ανεξάρτητα από τις θεματολογίες της έμπνευσης, με όλες τις ιδιαιτερότητές τους, φυσιολογικοί καρποί διαφορετικών ιστορικο-πολιτικο-κοινωνικών εμπειριών, ψυχικών χαρακτήρων και ηθικο-αισθητικών ευαισθησιών, είναι αναμφίβολο ότι οι μορφικές δομές έκφρασης που χρησιμοποιούν οι ποιητές στην Ευρώπη(δυτική, κεντρική και νότιο-ανατολική) παρουσιάζουν μια εκτεταμένη αναλογία η οποία, ως φαίνεται, ταιριάζει αρκετά και προσαρμόζεται επίσης όχι μόνο στα περιεχόμενα του ποιητικού δημιουργήματος, αλλά και στη λειτουργία που επιθυμείται ή ζητείται ή, τέλος πάντων, θεωρείται ότι πρέπει να αναπτύσσει (αναπτύξει) σήμερα η ποίηση, έστω και μέσα στα όρια του επιτρεπτού ή του εφικτού των βασικών μηχανισμών ύπαρξης της  κοινωνίας. Και η ελληνική (ελλαδική) ποίηση είναι εξ ολοκλήρου μέρος αυτού του γενικού ευρωπαϊκού περιγράμματος, ενώ και αντιστρόφως η ευρωπαϊκή ποίηση στο σύνολό της χρόνια τώρα προχωρεί στα ίδια μορφικά μονοπάτια τα οποία υιοθέτησε και η ελληνική ποιητική παραγωγή του ’80.

     Εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα από κάθε θεωρητική περιπλάνηση, δικαιολογημένη ή αυθαίρετη, και ερμηνευτική εγκεφαλικότητα στην ανάλυση και  μελέτη αυτών των ποιητών του ’80, ίσως και  εκφραστικά εντυπωσιακές αλλά κατά τη γνώμη μου άνευ πραγματικής επικαιρότητας, νομίζω πως, για όσο αφορά την ποίηση των τελευταίων δεκαετιών,  είναι σημαντικό να σταθούμε μια στιγμή σε μερικές παρατηρήσεις πρωταρχικής σημασίας του Σταύρου Ζαφειρίου, ενός εκ των πλέον αξιόλογων ποιητών αυτής της γενιάς, με μια καταπληκτική, ίσως και μοναδική, θεματική και γλωσσική εξέλιξη.

     Επισημαίνει λοιπόν ο Ζαφειρίου την ύπαρξη μιας κατάστασης η οποία έως τώρα νομίζω πως δεν έτυχε του σωστού ενδιαφέροντος των μελετητών ή ενδεχομένως εξετάστηκε ακροθιγώς σχεδόν χωρίς καμία εμβάθυνση: η έλλειψη, δηλαδή, ενδιαφέροντος των ποιητών για την κοινωνική φαινομενολογία, για το σύνολο των κοινωνικών δεδομένων  με τα οποία ο άνθρωπος (και ο ποιητής, ακόμη περισσότερο) σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος και τα οποία συχνά καθορίζουν ή και οδηγούν την συμπεριφορά του, έλλειψη που αντικαθίσταται  από μια έντονη ροπή προς την ίδια την ουσία του ποιητικού γεγονότος που τίθεται, με αυτόν τον τρόπο, ως ανώτερο κριτήριο ανατίμησης της βιωμένης πραγματικότητας στην συγκεκριμενοποίησή της με όλες τις δυνατές ιστορικο-παραδοσιακές προβολές της. Και λέει: “δεν είναι καθόλου τυχαίο που το άγχος των συγχρόνων ποιητών απομακρύνεται από τα κοινωνικά δρώμενα και επικεντρώνεται πλέον στην ίδια την ποίηση… επανέρχονται θεματικές μορφές του παρελθόντος, όχι σαν επιστροφή στην ασφάλεια του ήδη γνωστού και δοκιμασμένου, αλλά σαν έρευνα”.

     Ιδού λοιπόν το κρίσιμο θέμα με το οποίο αυτή η ποιητική γενιά ασχολήθηκε, ένα θέμα που θα έπρεπε να είναι το κεντρικό αντικείμενο της κριτικής, ενώ δεν είναι, και μια γενιά βέβαια άτυχη διότι βρέθηκε να ζει σε μια εποχή στην οποία το μυθιστόρημα, και  εκείνο της σειράς, υπερέχει συντριπτικά και ακατάβλητα (προς θεού, κανείς δεν είπε ότι δεν υπάρχουν και μυθιστορήματα μεγάλης αξίας) παρακινώντας το ενδιαφέρον (και μάλλον πάρα πολλές φορές το…οικονομικό συμφέρον)όλων, σχεδόν όλων των κριτικών μέσα από τις εφημερίδες και τα περιοδικά.  

     Άλλες προγενέστερες γενιές επικέντρωσαν την έμπνευσή τους στη πολιτική θεματολογία, στην ιδεολογική πάλη, στον βιωμένο πόλεμο με εχθρούς και συντοπίτες, στην παρούσα και παρελθούσα πατρίδα, κλπ. Και για όλα αυτά γράφτηκε και μια ωραιότατη περιγραφική και στοχαστική ποίηση με εξίσου έξοχες ηθικο-φιλοσοφικές προεκτάσεις. Ήταν εξάλλου τότε εποχές οι οποίες μέσα στα ίδια τα περιεχόμενά τους, εμμέσως και αυτομάτως, απαιτούσαν συμμετοχές αυτού του είδους. Και, ειλικρινά, στην ουσία ειπώθηκε σχετικά ό, τι καλύτερο.

     Τώρα, να ξαναμιλήσουμε για την κοινωνία και τις αμετάβλητες και σταθερές δοκιμασίες της; Να ξαναδιατυπώσουμε  σκέψεις εκ των υστέρων για τις συμπλοκές, τα πολιτικά πάθη που αποδεδειγμένα υπήρξαν η καταστροφή του έθνους στον αιώνα τον άπαντα; Να συλλογιστούμε ξανά την ιστορική διαδικασία που όλο και περισσότερο εξοστρακίζει την ανθρωπότητα και τον ανθρωπισμό υπέρ σκοτεινών, ανωνύμων ή επωνύμων οικονομικο-τεχνολογικών συνεργιών ερήμην ακριβώς του καθημερινού ανθρώπου; 

     Και τότε ή τα πάντα έχουν ήδη λεχθεί, οπότε δεν έχει κανένα νόημα να επανέλθουμε στα ίδια ή εκείνο που, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα μπορούσε ακόμη να ειπωθεί είναι a priori κενό περιεχομένου και σημασίας στη μέγγενη της παγκοσμιοποιημένης ουτοπίας ενός κόσμου που όλο και περισσότερο εξοκείλει και αποξενώνεται από τον εαυτό του.

     Υπάρχει όμως η ποίηση, ακόμη και πάντα η ποίηση παραμένει, το κατ’ εξοχήν ποιείν, ένα σύμπαν λέξεων και εικόνων όχι τελείως εξερευνημένο,  που ευτυχώς δύσκολα αποκαλύπτεται  και είναι γοητευτικά ελκυστικό. Ένας δύσβατος δρόμος, μοναδικό ωστόσο πρόγραμμα ζωής και ανανεώσιμη σχέση με την ψυχή των πραγμάτων και των όντων, έξω από όλους τους «ισμούς», τα λογοτεχνικά δόγματα και κανόνες συμπεριφοράς.

     Έτσι ο ποιητής του ’80 ερευνά τη ποίηση στην μακρά της πορεία, ξαναμελετά τους αιώνιους μαιάνδρους της ανασταίνοντας όψεις που καλύτερα του αρμόζουν, υφαίνοντας γύρω της τον νέο ποιητικό ιστό για νέες περιπέτειες του λόγου, των νοημάτων και των αισθημάτων. Και η ποίηση γίνεται ο υπαρξιακός καρπός, η προοπτική ενός ανανεωμένου οράματος του είναι και του γίγνεσθαι. Γεννιέται συνέχεια μια καινούρια εκφραστικότητα για μια καινούρια κατάκτηση και κατοχή της ίδιας της ποίησης και εξέλιξη νέων καταβολάδων και βλαστών της.

     Ο Ζαφειρίου επισημαίνει επίσης ένα άλλο γεγονός θα λέγαμε αρκετά «παράξενο», αν και για να πούμε την αλήθεια για πολλούς μπορεί και να είναι μάλλον ένα «άσχημο και κακό σημάδι»: δηλαδή το ότι η ποίηση είναι η μοναδική τέχνη που έμεινε έξω από τον τομέα των επαγγελμάτων! Και λέει επ’ αυτού: “το θέατρο, η μουσική, η ζωγραφική, η γλυπτική, ο χορός, το σινεμά… τέχνες-επαγγέλματα, τέχνες βιοποριστικές, τέχνες για κέρδη… τέχνες οι οποίες διαθέτουν τις μετοχές τους στην διεθνή οικονομία. Και ουδείς αμφιβάλλει για την ποιότητα. Ουδείς αμφισβητεί τους δημιουργούς!”

     Η ποίηση είναι η μόνη που δεν είναι μια τέχνη-επάγγελμα! “Πώς γίνεται και καμιά εταιρεία δεν έγινε ποτέ χορηγός για την έκδοση ενός βιβλίου ποιημάτων;” διερωτάται πάλι ο Ζαφειρίου.

     Πολύ σωστή η παρατήρηση. Και η έκπληξη. Όπως είναι σωστό και το ερώτημά του (που είναι μαζί και μια απάντηση): “τελικά ίσως έτσι να είναι καλύτερα;” και πράγματι δεν μπορούμε να μην αναλογιστούμε ότι η ποίηση όντας μη “επαγγελματοποιημένη”, ίσως μπόρεσε να διατηρήσει, σε αυτά τα τελευταία τριάντα αργυρώνητα χρόνια, την εκφραστική της αυτονομία, την δική της ελευθερία συνείδησης και προστασία από μολύνσεις και συμβιβασμούς για το υλικό όφελος. Και ίσως ακόμη, σε τελευταία ανάλυση, δεν πειράζει που δεν υπάρχουν ποιητές σταρ ή με μια ακολουθία από φανς! Πιστεύω πως η ποίηση είναι η μοναδική τέχνη που δεν ανέχεται περιορισμούς οφειλόμενους σε οικονομικές πιέσεις ή συμφέροντα, έστω και αν αυτό ζημιώνει την ζωντανή παρουσία της στην καθημερινή επικαιρότητα.

     Εν τέλει, επιστρέφοντας στο αντικείμενό μας, δοθέντων των προαναφερόμενων, ακόμη κι αν η ιδιότητα του “ιδιωτικού οράματος” η οποία αποδόθηκε στη γενιά του ’80 αντανακλά σε γενικό κανόνα μια τάση που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, σίγουρα τουλάχιστον στα αρχικά της στάδια των πρώτων 15 ετών, αλλά και μεταγενέστερα με ποικίλες διαβαθμίσεις, ο ορισμός που νομίζω θα της ταίριαζε καλύτερα και καλύτερα συνάδει στα δημιουργικά της χαρακτηριστικά θα μπορούσε να είναι “γενιά του ελεύθερου στοχασμού” – ένας ορισμός ο οποίος όχι μόνο υποδηλώνει την ανεξαρτησία από προηγούμενους λογοτεχνικο-θεματικούς δεσμούς, αλλά και την πλήρη γλωσσική χειραφέτηση και την δυνατότητα μιας γόνιμης πολυμορφίας μέσα από τις πιο διαφορετικές ποιητικές εμπειρίες και μέσω της εξερεύνησης των εσωτάτων δομών των ώστε να πραγματοποιούνται καινούριες εκβάσεις και πρακτικά αποτελέσματα.

      Η γενιά του ’80 είναι πλούσια σε ζυμώσεις, παραλλαγές όχι στο θέμα αλλά στα θέματα, προοπτικά κάτοπτρα που ως τώρα παρήγαγαν σημαντικές πιστοποιήσεις αξίας και κατευθυντήριες γραμμές νέων δοκιμών και νέων προβολών στο άπειρο της ποίησης».

 

Απόσπασμα από το Η ποίηση στην Ελλάδα σήμερα. Η γενιά του ‘80, εκδ.  Fermenti, Ρώμη 2007


E-mail:  sa.crescenzio@gmail.com