ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ ΗΒΗ


ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ ΗΒΗ
 More about author: 
First name:  ΗΒΗ
Last name:  ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ
Projects: 

Πεζογραφία

Το σπίτι του Σολομού (νουβέλα), Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου, Λευκωσία, 1958
Πόλη Ανώνυμη (διηγήματα), Φέξης, 1963, Β΄εκδ. Δωδώνη, 1996
Συνομιλίες με τον Τσε (νουβέλα), Κυπριακά Χρονικά, Λευκωσία, 1970
Προτελευταία εποχή (μυθιστόρημα), Κέδρος, 1981
Στον Ωκεάνιο Βυθό (νουβέλες - διηγήματα), Δωδώνη, 1996


Μελέτες, Δοκίμια

Εις αναζήτησιν ιδανικού, Κυπριακά Χρονικά, Λευκωσία, 1970
Έρημη Χώρα, Κυπριακά Χρονικά, Λευκωσία, 1971
Κύπριος Δημότης Έλλην, Λευκωσία, 1976
Κυπριακό χρονολόγιο (χρονικό 1974-1992), Λευκωσία, 1992
"Πρόσωπο" είναι η Ανώνυμη Κυπρία (αφηγήσεις, λογοτεχνικά κείμενα, ποίηση, δοκίμια, ιστορικές μαρτυρίες, μελέτες 1960-1992), Δωδώνη, 1994


Address: 

Μεσολογγίου 22,
1100 Λευκωσία, Κύπρος


Date of birth:  1928-2019
Birth place:  Λευκωσία
Awards: 

Α΄Βραβείο Διηγήματος στον Παγκύπριο Διαγωνισμό Λευκωσίας (1952).

Α΄Βραβείο Νουβέλας (1957). Κυπριακό Κρατικό Βραβείο Μυθι-στορήματος (1970 και 1982).

Β΄ Ελληνικό Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος (1982).