ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 More about author: 
First name:  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Last name:  ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ
Projects: 

Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ

 

Η νεωτερική γεωγραφία των Δημητριέων, Ζήτη

Ιστορία του ελληνικού Τύπου, Ερμής

Καϊρικά μελετήματα, Καΐρειος Βιβλιοθήκη

Αθήνα, η πόλη - οι άνθρωποι, Ποταμός

 

Συμμετοχή σε συλλογικά έργα

 

Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας, Εκδόσεις Καστανιώτη

Ιστορικά κριτικά, Εκδόσεις Καστανιώτη

Από τον Λέανδρο στον Λουκή Λάρα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

1821: Οι αθέατες όψεις, Ελευθεροτυπία

Εξερευνώντας την Ελλάδα, Ολκός [κείμενα, επιμέλεια]

Ο ελληνικός τύπος 1784 έως σήμερα. Ιστορικές και θεωρητικές προσεγγίσεις, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών [εισήγηση]

Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών

Greece Books and Writers, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου

Ευανθία Καΐρη, Καΐρειος Βιβλιοθήκη [εισήγηση]

Η παλαιότερη πεζογραφία μας, Σοκόλη

Αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Κοτζιά, Κέδρος

Το ελληνικό βιβλίο 1476-1830, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Η θεμελίωση του ελληνικού κράτους, Εκδόσεις Παπαζήση

Το βιβλίο στις προβιομηχανικές κοινωνίες, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών

 

Λοιποί τίτλοι

Τρίπος, Κωνσταντίνος Σ., Αρχείον, Μουσείο Μπενάκη [επιμέλεια]

Φιλιππίδης, Δανιήλ, Γεωγραφία νεωτερική, Βιβλιοπωλείον της Εστίας [επιμέλεια]

Ράμφος, Κωνσταντίνος, Ο Κατσαντώνης. Αι τελευταίαι ημέραι του Αλή-Πασά, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη [επιμέλεια]

Ο Τύπος στον αγώνα 1821-1827, Βιβλιοπωλείον της Εστίας [επιμέλεια]

Ο Τύπος στον αγώνα 1821-1827, Βιβλιοπωλείον της Εστίας [επιμέλεια]

Ο Τύπος στον αγώνα 1821-1827, Βιβλιοπωλείον της Εστίας [επιμέλεια]


Date of birth:  1919-2012