IOANNIDIS, KLITOS


IOANNIDIS, KLITOS
 More about author: 
First name:  KLITOS
Last name:  IOANNIDIS
Projects: 


 


Address: 

Ellados 10, Ap.. 401,
2003 Akropolis
Nicosia, Cyprus


Date of birth:  1944
Birth place:  Moutoulas Cyprus