ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ


ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
 More about author: 
First name:  ΒΑΣΙΛΗΣ
Last name:  ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ
Projects: 

Έχει μεταφράσει δοκίμια των Sir Francis Bacon, Rene Wellek, Phillip De Lacy, Frederick Campbell Crews, Thomas de Quincey, T.B.L. Webster, Alfred Gudeman, Jeremy Taylor, D.A. Russell, Gerald F. Else, Alice Sperduti, Arthur O. Lovejoy και W. Tatarkiewicz και ποιήματα των Mathew Arnold, Francois Villon, Francesco Petrarca, Luis Cernuda.

Ετοιμάζονται προς έκδοση οι μεταφράσεις του Χορικά της Ιφιγένειας εν Ταύροις του Ευριπίδη και 100 βιβλία - κλειδιά του Cyril Connolly.


Date of birth:  1941-2011
Birth place:  Αταλάντη Λοκρίδας