DIMITRIOU, SOTIRIS


DIMITRIOU, SOTIRIS
 More about author: 
First name:  ΣΩΤΗΡΗΣ
Last name:  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Address: 

Aristonikou 30-32,
116 36 Mets


Date of birth:  1955
Birth place:  Pavla Thesprotias