ΒΟΥΡΝΑΣ ΤΑΣΟΣ


ΒΟΥΡΝΑΣ ΤΑΣΟΣ
 More about author: 
First name:  ΤΑΣΟΣ
Last name:  ΒΟΥΡΝΑΣ
Projects: 

(2011) Η δολοφονία του Καποδίστρια, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη

(2011) Τα λαυρεωτικά, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη

(2010) Τα φοβερά ντοκουμέντα: Γουδί, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη

(1999) Σύντομη ιστορία της ελληνικής επανάστασης, Εκδόσεις Πατάκη

(1998) Ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, Εκδόσεις Πατάκη

(1998) Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, Εκδόσεις Πατάκη

(1998) Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας , Εκδόσεις Πατάκη

(1998) Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, Εκδόσεις Πατάκη

(1998) Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, Εκδόσεις Πατάκη

(1998) Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας 1967 - 1974, Εκδόσεις Πατάκη

 

Συμμετοχή σε συλλογικά έργα

 

Η παράδοση, Τολίδη Αφοί

Ο βασιλεύς των ορέων. Η ληστοκρατία σαν πρόβλημα των πρώτων φάσεων του ελεύθερου εθνικού μας βίου, Τολίδη Αφοί

 

 

Μεταφράσεις

 

(2001) Αλκίφρων, Επιστολαί, Εκδόσεις Πατάκη

(2001) Αισχύλος, Πέρσαι, Εκδόσεις Πατάκη

(2001) Φραντζής, Γεώργιος, Χρονικόν, Εκδόσεις Πατάκη

(2001) Φραντζής, Γεώργιος, Χρονικόν, Εκδόσεις Πατάκη

(2000) Ιουλιανός ο Παραβάτης, Επιστολές, Εκδόσεις Πατάκη

(2000) Ξενοφών ο Αθηναίος, Ιέρων, Εκδόσεις Πατάκη

(2000) Αίσωπος, Μύθοι, Εκδόσεις Πατάκη

 

Λοιποί τίτλοι

 

(2007) Thiersch, Frédéric, Η Ελλάδα του Καποδίστρια. Η παρούσα κατάσταση της Ελλάδος (1828-1833) και τα μέσα για να επιτευχθεί η ανοικοδόμησή της, Συλλογή [επιμέλεια]

(2007) Thiersch, Frédéric, Η Ελλάδα του Καποδίστρια. Η παρούσα κατάσταση της Ελλάδος (1828-1833) και τα μέσα για να επιτευχθεί η ανοικοδόμησή της, Συλλογή [επιμέλεια]

(2007) Maurer, Georg Ludwig von, Ο ελληνικός λαός, Συλλογή [επιμέλεια]

(2007) Beaujour, Félix, Πίνακας του εμπορίου της Ελλάδος στην Τουρκοκρατία, Συλλογή [επιμέλεια]

(2007) Holland, Henry, Ταξίδια στα Ιόνια νησιά, Ήπειρο, Αλβανία, Συλλογή [επιμέλεια]

(1995) Pouqueville, François - Charles - Hughes - Laurent, Μακεδονία, Θεσσαλία, Τολίδη Αφοί [επιμέλεια σειράς]

(1995) Pouqueville, François - Charles - Hughes - Laurent, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Κόρινθος, Τολίδη Αφοί [επιμέλεια σειράς]

(1994) Pouqueville, François - Charles - Hughes - Laurent, Ήπειρος, Τολίδη Αφοί [επιμέλεια σειράς]

(1989) Holland, Henry, Ταξίδι στη Μακεδονία και Θεσσαλία, Τολίδη Αφοί [επιμέλεια, επιμέλεια σειράς]

(1989) Holland, Henry, Ταξίδια στα Ιόνια νησιά, Ήπειρο, Αλβανία, Τολίδη Αφοί [επιμέλεια, επιμέλεια σειράς]

(1988) Quinet, Edgar, Η Ελλάδα του 1830 και οι σχέσεις της με την αρχαιότητα, Τολίδη Αφοί [επιμέλεια σειράς]

(1988) Nisbet - Elgin, Mary, Πως λεηλατήθηκαν τα γλυπτά από τις μετόπες του Παρθενώνα, Τολίδη Αφοί [επιμέλεια, επιμέλεια σειράς]

(1979) Chateaubriand, François René de, 1768-1848, Οδοιπορικόν, Τολίδη Αφοί [επιμέλεια, επιμέλεια σειράς]

(1979) Chateaubriand, François René de, 1768-1848, Οδοιπορικόν, Τολίδη Αφοί [επιμέλεια, επιμέλεια σειράς]

(1976) Ross, Ludwig, Αναμνήσεις και ανακοινώσεις από την Ελλάδα, Τολίδη Αφοί [επιμέλεια, επιμέλεια σειράς]

(1976) Maurer, Georg Ludwig von, Ο ελληνικός λαός, Τολίδη Αφοί [επιμέλεια, επιμέλεια σειράς]

(1974) Beaujour, Félix, Πίνακας του εμπορίου της Ελλάδος στην τουρκοκρατία, Τολίδη Αφοί [επιμέλεια]

(1972) Thiersch, Frédéric, Η Ελλάδα του Καποδίστρια. Η παρούσα κατάσταση της Ελλάδος (1828-1833) και τα μέσα για να επιτευχθεί η ανοικοδόμησή της, Τολίδη Αφοί [επιμέλεια]

(1971) Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ., 1836-1904, Η Πάπισσα Ιωάννα, Τολίδη Αφοί [επιμέλεια]

Thiersch, Frédéric, Η Ελλάδα του Καποδίστρια. Η παρούσα κατάσταση της Ελλάδος (1828-1833) και τα μέσα για να επιτευχθεί η ανοικοδόμησή της, Τολίδη Αφοί [επιμέλεια]

About, Edmond, Η Ελλάδα του Όθωνος, Τολίδη Αφοί [επιμέλεια]

Η θεωρία του ιστορικού υλισμού, Αλφειός [επιμέλεια]


Date of birth:  1913-1990
Birth place:  Μεσσηνία