ΦΛΑΪΣΕΡ ΧΑΓΚΕΝ


ΦΛΑΪΣΕΡ ΧΑΓΚΕΝ
 More about author: 
First name:  ΧΑΓΚΕΝ
Last name:  ΦΛΑΪΣΕΡ
Projects: 

Βιβλία

 

«Η Ελλάδα υπό την Κατοχή του Άξονα. Βιβλιογραφική επισκόπηση». Στο: Η Ελλάδα στη Δεκαετία 1940-1950, Θεμέλιο 1984, τομ. Β', σσ. 13-181
 

Im Kreuzschatten der Mächte. Griechenland 1941-1944. (Okkupation - Kollaboration – Resistance), Frankfurt-Bern-New York 1986. (2 τόμοι)
 

Στέμμα και Σβάστικα. Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης, 1941-1944, Παπαζήσης 1989/1995 (προς το παρόν) 2 τόμοι
 

Η Ελλάδα 1936-44. Δικτατορία - Κατοχή - Αντίσταση. Πρακτικά Α' Διεθνούς Συνεδρίου Σύγχρονης Ιστορίας, [επιμ. με τον Νίκο Σβορώνο] Μορφωτικό Ινστιτούτο ΑΤΕ, 1989

 

Με Διεθνή Επιτροπή Ιστορικών: The Waldheim Report, Copenhagen 1993
 

Von Lidice bis Kalavryta: Widerstand und Besatzungsterror. Studien zur Repressalienpraxis im Zweiten Weltkrieg, [επιμ. με την Λουκία Δρούλια], Bερολίνο 1999
 

H Ελλάδα '36 - '49: Από τη Δικτατορία στον Εμφύλιο - Tομές και συνέχειες [επιμ.], Καστανιώτης 2003

 

Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Ηλίας Νικολακόπουλος, Χάγκεν Φλάισερ (επιμ.), ʽΕχθρόςʼ εντός των τειχών. Όψεις του Δωσιλογισμού στην Ελλάδα της Κατοχής, Ελληνικά Γράμματα 2006
 

Οι Πόλεμοι της Μνήμης. Ο Βʼ Παγκόσμιος Πόλεμος στη σύγχρονη δημόσια ιστορία, Νεφέλη 2008

 

Συμμετοχή σε συλλογικά έργα

 

Αθέατες όψεις της ιστορίας, Ασίνη 2012
 

Μετά το "τέλος" της ιστορίας, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης 2012
 

Το σχέδιο Μάρσαλ, Εκδόσεις Πατάκη 2011
 

Κατοχή, Αντίσταση 1941-1944, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη [κείμενα, επιμέλεια] 2011
 

Ορόσημα ελληνο-γερμανικών σχέσεων, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων [εισήγηση] 2010

 

Μελέτες

 

Η διατριβή του αποτέλεσε την βάση του έργου αναφοράς Στέμμα και Σβάστικα. Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης 1941-44 (Παπαζήσης). Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη που πραγματοποιήθηκε για την Κατοχή. Το 1980, ήταν ο πρώτος ιστορικός που δίδαξε σε ελληνικό Πανεπιστήμιο (στην Αθήνα, και κυρίως στην Κρήτη 1981-1991, και πάλι στην Αθήνα), ανάμεσα σε άλλες θεματικές, και την ευαίσθητη ιστορία της αιματηρής δεκαετίας του ’40. Μετά το πρώτο συνέδριο εντός Ελλάδας για 4η Αυγούστου και Κατοχή (1984), ήταν επίσης ο κύριος οργανωτής του πρώτου συνεδρίου για τον Εμφύλιο (1995), που συνεξέταζε μάλιστα τις τρεις περιόδους ανωμαλίας μεταξύ 1936-1949, τις συνέχειες και τις ασυνέχειές τους.

Οι πόλεμοι της μνήμης. Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος και η δημόσια ιστορία (Νεφέλη) είναι ένα από τα βιβλία του στα οποία ανατέμνει τις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο καθεμιά από τις εμπλεκόμενες (ακόμη και τις ουδέτερες) χώρες θυμάται, εξιστορεί και ερμηνεύει τις πτυχές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το 2010, στο ταξίδι μνήμης στους μνημονικούς τόπους που πραγματοποίησε με ομάδα φοιτητών του στη Γερμανία γυρίστηκε μια ταινία με θέμα την προσφορά του στην ιστορική επιστήμη ("Ο Χάγκεν Φλάισερ και οι πόλεμοι της μνήμης").


Date of birth:  1944
Birth place:  Βιέννη
Abstract title:  ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Abstract text: 

(Κείμενο σε μορφή PDF)


E-mail:  hagenfl@arch.uoa.gr