ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΤΩ


ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΤΩ
 More about author: 
First name:  ΜΑΝΤΩ
Last name:  ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ
Projects: 

Ποιητικές συλλογές:

Γραφή Α, Αθήνα 1962

Γραφή Β, Αθήνα 1964

Γραφή Γ, Αθήνα 1971

Γραφή Δ και Ε, Θεμέλιο 1983

Γραφές Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Μαραθιά 1998

 

Πεζά:

Μεταγραφή ή εμπειρία συνόρων, Ερμής 1975

Τα ελληνικά του Τζέημς Τζόυς, Ερμής 1977 κ.ά.

 

Συμμετοχή σε συλλογικά έργα

 

Νίκη Καναγκίνη, Futura 2005

Τρίτη πανελλήνια ποιητική συνάντηση 1940-1960, Παρατηρητής

 

Μεταφράσεις

James Joyce, Δουβλινέζοι, Γαλαξίας 1971, Ηριδανός 2004

James Joyce, Giacomo Joyce, Χατζηνικολή 1977

James Joyce, Η γάτα και ο διάβολος, Χατζηνικολή 1977


Date of birth:  1923-1998
Birth place:  Βόλος